Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 8, 2018

Kofi Annan: Người tranh đấu suốt đời cho thế giới công bằng và hòa bình hơn

Kofi Annan: Người tranh đấu suốt đời cho thế giới công bằng và hòa bình hơn
- Kofi Annan đưa ra lời hiệu triệu năm điểm “Tiến tới hành động” nhắm vào đại dịch HIV/AIDS. Ông xem việc chống lại đại dịch này là ...

Follow by Email