Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Hơn 8000 người nhiễm HIV ở Thanh Hóa

Hơn 8000 người nhiễm HIV ở Thanh Hóa
- Năm 2017, được hỗ trợ của Cục phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, các dự án quốc tế; dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá và Sở Y tế, công tác ...

Follow by Email