WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Hơn 8000 người nhiễm HIV ở Thanh Hóa

Hơn 8000 người nhiễm HIV ở Thanh Hóa
- Năm 2017, được hỗ trợ của Cục phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, các dự án quốc tế; dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hoá và Sở Y tế, công tác ...

Follow by Email