WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Gửi các bạn luôn hỏi "Đồng tính có gì tự hào mà phải diễu hành VietPride ồn ào hàng năm?"

Gửi các bạn luôn hỏi "Đồng tính có gì tự hào mà phải diễu hành VietPride ồn ào hàng năm?"
- Thứ nhất, những người LGBT không “muốn được” - đó không phải là món đồ chơi mà một đứa trẻ con nhõng nhẽo muốn, rồi bắt ai đó phải cho chúng ...

Follow by Email