Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Gửi các bạn luôn hỏi "Đồng tính có gì tự hào mà phải diễu hành VietPride ồn ào hàng năm?"

Gửi các bạn luôn hỏi "Đồng tính có gì tự hào mà phải diễu hành VietPride ồn ào hàng năm?"
- Thứ nhất, những người LGBT không “muốn được” - đó không phải là món đồ chơi mà một đứa trẻ con nhõng nhẽo muốn, rồi bắt ai đó phải cho chúng ...

Follow by Email