Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2018

Facebook bị tố nhắm quảng cáo 'chữa đồng tính' vào người dùng LGBT

Facebook bị tố nhắm quảng cáo 'chữa đồng tính' vào người dùng LGBT
- Facebook bị cáo buộc đã nhắm những quảng cáo 'chữa đồng tính' vào những người đồng tính trẻ để làm "xấu hổ" và "tổn thương" họ.

Follow by Email