WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư lên tiếng

Đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư lên tiếng
- Cụ thể, cần giáo dục giới tính cho trẻ em ngay từ nhỏ và rèn luyện các kĩ ... Nam đều có những chế tài nghiêm khắc để xử lý các đối tượng phạm tội.

Follow by Email