Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2018

Đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư lên tiếng

Đề xuất thiến hóa học tội phạm xâm hại tình dục trẻ em: Luật sư lên tiếng
- Cụ thể, cần giáo dục giới tính cho trẻ em ngay từ nhỏ và rèn luyện các kĩ ... Nam đều có những chế tài nghiêm khắc để xử lý các đối tượng phạm tội.

Follow by Email