Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 28 tháng 8, 2018

Cộng đồng LGBT ở Malaysia đang phải sống trong nơm nớp lo sợ hàng ngày hàng giờ

Cộng đồng LGBT ở Malaysia đang phải sống trong nơm nớp lo sợ hàng ngày hàng giờ
- Hôm nay nạn nhân là Suki, ngày mai hay ngày kia có thể là tôi không?", một người thuộc cộng đồng LGBT ở Malaysia sợ hãi chia sẻ.

Follow by Email