Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 8, 2018

Đào Bá Lộc phản biện 'thâm sâu' khi cộng đồng LGBT bị 'động chạm'

Đào Bá Lộc phản biện 'thâm sâu' khi cộng đồng LGBT bị 'động chạm'
- Hai phụ huynh tham gia chương trình bày tỏ thái độ không muốn cho con chơi với cộng đồng LGBT vì sợ bị dị nghị và con sẽ thành người xấu.

Follow by Email