WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

Đào Bá Lộc phản biện 'thâm sâu' khi cộng đồng LGBT bị 'động chạm'

Đào Bá Lộc phản biện 'thâm sâu' khi cộng đồng LGBT bị 'động chạm'
- Hai phụ huynh tham gia chương trình bày tỏ thái độ không muốn cho con chơi với cộng đồng LGBT vì sợ bị dị nghị và con sẽ thành người xấu.

Follow by Email