Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

Nếu coi ung thư là kẻ thù, vậy chiến trường ở đâu?

Nếu coi ung thư là kẻ thù, vậy chiến trường ở đâu?
- Nhắc đến căn bệnh ung thư, dù là của bất cứ bộ phận nào của cơ thể, tâm lý chung của bệnh nhân cũng như bác sĩ thường không thấy nhiều hy vọng. Cuộc chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư là cuộc chiến không chỉ của đơn thuần ...

Follow by Email