WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Ellen DeGeneres đứng đầu danh sách Ngôi sao đồng tính có thu nhập cao nhất thế giới năm 2018

Ellen DeGeneres đứng đầu danh sách Ngôi sao đồng tính có thu nhập cao nhất thế giới năm 2018
- Trong đó, chỉ có Ellen DeGeneres và Elton John là hai nghệ sĩ duy nhất thuộc cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới). Đây cũng là hai ...

Follow by Email