Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年7月27日星期五

Bệnh ung thư xương có chữa được không?

Bệnh ung thư xương có chữa được không?
- Ung thư xương lại là căn bệnh nguy hiểm nhất trong số các bệnh liên quan đến xương khớp. Vậy bệnh ung thư xương có chữa được không và chữa bằng phương pháp nào? Cha thần kinh, mẹ viêm đa khớp, con ung thư xương · Bé gái 5 tuổi ung thư xương ...