Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年7月27日星期五

Bé cảm, ho, sổ mũi là mẹ dùng ngay kháng sinh, đúng hay sai?

Bé cảm, ho, sổ mũi là mẹ dùng ngay kháng sinh, đúng hay sai?
- Cảm lạnh, viêm họng, viêm mũi xoang… (gọi chung là bệnh viêm đường hô hấp trên) là những bệnh lý tất cả trẻ em đều gặp phải. Tuy nhiên điều trị thế nào cho hiệu quả, có cần thiết sử dụng kháng sinh không, hay làm thế nào tăng cường hệ đề kháng để ...