Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 27 tháng 6, 2018

The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing

The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing
- Bên cạnh đó, bộ phim còn được cộng đồng LGBT vinh danh vì đã truyền tải một câu chuyện cảm động và rất đời về nhà toán học - người giải mã vĩ ...

Follow by Email