WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing

The Imitation Game": Tài năng và bi kịch của thiên tài giải mã đồng tính Alan Turing
- Bên cạnh đó, bộ phim còn được cộng đồng LGBT vinh danh vì đã truyền tải một câu chuyện cảm động và rất đời về nhà toán học - người giải mã vĩ ...

Follow by Email