WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Những điều đặc biệt chỉ có ở Nga - quốc gia đăng cai World Cup 2018

Những điều đặc biệt chỉ có ở Nga - quốc gia đăng cai World Cup 2018
- Vào tháng 6/2013, tổng thống Nga Putin đã ra sắc lệnh cấm/truyền bá về cộng đồng LGBT với trẻ em. Những người vi phạm sẽ bị bắt và khởi tố hình ...

Follow by Email