Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

Những điều đặc biệt chỉ có ở Nga - quốc gia đăng cai World Cup 2018

Những điều đặc biệt chỉ có ở Nga - quốc gia đăng cai World Cup 2018
- Vào tháng 6/2013, tổng thống Nga Putin đã ra sắc lệnh cấm/truyền bá về cộng đồng LGBT với trẻ em. Những người vi phạm sẽ bị bắt và khởi tố hình ...

Follow by Email