Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年6月13日星期三

Nguyên nhân gây bệnh ung thư tuyến giáp để có biện pháp điều trị hiệu quả

Nguyên nhân gây bệnh ung thư tuyến giáp để có biện pháp điều trị hiệu quả
- Dù đã 20 tháng, nhưng bé Chiến chỉ nặng chưa đầy 6kg. Đau lòng hơn, bé còn mắc căn bệnh mà hiện nay cả thế giới chưa thể chữa khỏi. Advertisement. Đang nằm điều trị tại khoa Truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi Trung ương), bé Hà Mạnh Chiến (ở Thôn ...