WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Đau bụng: Phải biết cách phân biệt để cứu sống chính mình

Đau bụng: Phải biết cách phân biệt để cứu sống chính mình
- Đau bụng có nhiều nguyên nhân, người bệnh có thể căn cứ vào vị trí đau bụng có thể xác định được căn bệnh mình đang gặp phải, trong đó có bệnh viêm đại tràng. Theo đó, người bệnh có thể dựa vào vị trí đau, tính chất đau và các biểu hiện kèm theo để ...

Follow by Email