WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Uống bia rượu trong khi sử dụng thuốc nguy hiểm như thế nào?

Uống bia rượu trong khi sử dụng thuốc nguy hiểm như thế nào?
- Khi đang sử dụng thuốc để điều trị bệnh phải tuyệt đối kiêng bia rượu vì khi sử dụng song song giữa thuốc kháng sinh và bia rượu sẽ gây ra nhiều tác dụng phụ, nặng có thể gây tử vong. Nhân viên văn phòng thường dễ bị mắc bệnh gì? Bắp cải phòng ngừa ...

Follow by Email