WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Thế giới bí mật của những người nghiện sex

Thế giới bí mật của những người nghiện sex
Thế giới bí mật của những người nghiện sex ... Theo ông, chứng cuồng dâm ước tính tác động tới khoảng 3-6% dân số. ... lúc 13 tuổi và đỉnh điểm là hai năm sau đó khi cậu dành 14 tiếng mỗi tuần để tự xử và xem phim khiêu dâm.

Follow by Email