วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

'Thẩm mỹ vùng kín không phải là đập đi xây lại'

'Thẩm mỹ vùng kín không phải là đập đi xây lại'
- Xin chào Th.s, Bác sĩ Nguyễn Đông Hưng, có thể khẳng định việc lựa chọn phẫu thuật thẩm mỹ hiện đang là xu hướng và sự lựa chọn của rất nhiều người, không kể giới tính hay lứa tuổi, phẫu thuật thẩm mỹ thậm chí được gọi tên như “ngành công nghiệp vàng” trong xã hội hiện đại. Bác sĩ quan niệm ...