WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Những idol Hàn công khai lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBT

Những idol Hàn công khai lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBT
- Dongwan (Shinhwa) từng vào vai Hedwig, một ngôi sao nhạc rock không xác định được xu hướng giới tính của mình trong tình yêu lẫn tình dục ...