WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Những idol Hàn công khai lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBT

Những idol Hàn công khai lên tiếng ủng hộ cộng đồng LGBT
- Dongwan (Shinhwa) từng vào vai Hedwig, một ngôi sao nhạc rock không xác định được xu hướng giới tính của mình trong tình yêu lẫn tình dục ...

Follow by Email