WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Nhiều bệnh nhân lao gặp khó vì không có thẻ BHYT

Nhiều bệnh nhân lao gặp khó vì không có thẻ BHYT
- người có nền bệnh khác như suy thận, HIV/AIDS... Do đó, điều trị bệnh lao cũng vô cùng khó khăn, một số người còn nản chí không muốn điều trị.

Follow by Email