WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Love, Simon": Bởi vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương

Love, Simon": Bởi vì ai trong chúng ta cũng xứng đáng được yêu thương
- Họ đã phải giải quyết câu hỏi liệu một cốt truyện như của Thương Mến, Simon có thực sự phù hợp với văn hóa đương đại với khán giả đại chúng bởi trước đó, phim về đề tài LGBT thường chỉ chọn thị trường mang tính hàn lâm và đi theo những hướng khá nặng nề, buồn bã. Thế nhưng Love, Simon lại ...

Follow by Email