WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

EU đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam trong mục tiêu cấp điện toàn dân vào năm 2020

EU đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam trong mục tiêu cấp điện toàn dân vào năm 2020
- Ngoài ra, chương trình định hướng hỗ trợ đa biên cho Việt Nam giai đoạn 2014 – 2020 (MIP) của EU nhằm phát triển năng lượng bền vững, đặc biệt là Hiệp ... Được biết đây là gói tài trợ lớn nhất được EU cung cấp cho hoạt động hỗ trợ năng lượng bền vững trên thế giới tính đến thời điểm hiện nay.

Follow by Email