WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

9X với hành trình chuyển giới đầy đau đớn để được sống thật với chính mình

9X với hành trình chuyển giới đầy đau đớn để được sống thật với chính mình
- Chia sẻ về bản thân, Ngọc Anh cho biết: "Mình nhận ra bản thân từ khi còn nhỏ, nhưng lúc đó cũng không hề biết về LGBT. Cuộc sống cứ thế tiếp ...

Follow by Email