WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

Tròn 1 tháng sau ngày đăng quang Hoa hậu, Hương Giang thông báo tin vui đến cộng đồng LGBT ...

Tròn 1 tháng sau ngày đăng quang Hoa hậu, Hương Giang thông báo tin vui đến cộng đồng LGBT ...
- Theo đó, Hương Giang đã toàn tất những khâu cuối cùng trong việc tiếp nhận bản quyền Miss International Queen để mang cuộc thi này về tổ chức tại Việt Nam. Hoa hậu Hương Giang nhắn gửi cộng đồng LGBT+: “Dù bạn là ai, tương lai của tôi bây giờ cũng có thể là tương lai của bạn” · Hoa hậu ...

Follow by Email