Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam trong điều trị HIV/AIDS

Tăng cường kết nối giữa cơ sở y tế và trại giam trong điều trị HIV/AIDS
- Điều trị HIV/AIDS đang là vấn đề được xã hội quan tâm, đặc biệt, việc điều trị cho những phạm nhân trong trại giam bị nhiễm HIV/AIDS là thách thức lớn. Việc điều trị HIV/AIDS hiệu quả cho những phạm nhân cần có sự kết nối giữa các cơ sở y tế và trại ...Follow by Email