WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

Tại sao một số quốc gia vẫn cấm người đồng tính nam hiến máu?

Tại sao một số quốc gia vẫn cấm người đồng tính nam hiến máu?
- Tất nhiên, các bệnh viện không muốn kho máu có thể chứa các bệnh nguy hiểm, như HIV hoặc virus viêm gan, nên những người tiêm chích ma tuý, bán dâm bị loại khỏi danh sách là điều dễ hiểu. Nhưng có một số hạn chế trong hoạt động hiến máu lại gây nhiều tranh cãi. Chẳng hạn, nam giới có quan ...

Follow by Email