Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Tại sao một số quốc gia vẫn cấm người đồng tính nam hiến máu?

Tại sao một số quốc gia vẫn cấm người đồng tính nam hiến máu?
- Tất nhiên, các bệnh viện không muốn kho máu có thể chứa các bệnh nguy hiểm, như HIV hoặc virus viêm gan, nên những người tiêm chích ma tuý, bán dâm bị loại khỏi danh sách là điều dễ hiểu. Nhưng có một số hạn chế trong hoạt động hiến máu lại gây nhiều tranh cãi. Chẳng hạn, nam giới có quan ...

Follow by Email