Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.


Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Phòng ngừa và kiểm soát ung thư từ thực phẩm

Phòng ngừa và kiểm soát ung thư từ thực phẩm
- Một chế độ ăn uống lành mạnh sẽ giúp bạn ngăn ngừa bệnh ung thư. Đồ nướng, thức ăn nhanh làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng và dạ dày... phong ngua va kiem soat ung thu tu thuc pham, Bệnh ung thư đại trực tràng có thể di truyền qua mấy thế hệ ...

Follow by Email