Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年4月18日星期三

Nữ hoàng có râu" công khai bị nhiễm HIV

Nữ hoàng có râu" công khai bị nhiễm HIV
- Nữ hoàng có râu công khai bị nhiễm HIV - Ảnh 4. Nữ hoàng có râu công khai bị nhiễm HIV - Ảnh 5. Trước đó, chiến thắng của Conchita Wurst đã trở thành niềm vui và nguồn động viên to lớn đối với cộng đồng LGBT (những người đồng tính, song tính luyến ái và chuyển giới) trên khắp thế giới. Cô phát ...