Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Người đồng tính Trung Quốc chật vật tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội

Người đồng tính Trung Quốc chật vật tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội
Ngay lập tức, quyết định đã thổi bùng lên làn sóng phản đối mạnh mẽ và dữ dội từ cộng đồng mạng Trung Quốc cũng như cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính, chuyển giới) nước này. Những người dùng mạng đã phát động chiến dịch phản đối mạng xã hội có hơn 400.000 người dùng hàng tháng ...

Follow by Email