WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

Người đồng tính Trung Quốc chật vật tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội

Người đồng tính Trung Quốc chật vật tìm kiếm sự thừa nhận của xã hội
- Ngay cả cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, báo People's Daily, cũng đăng tải bài xã luận về việc ủng hộ cộng đồng LGBT. Trước áp lực lớn từ dư luận, Sina Weibo đã buộc phải sửa lại thông báo, bỏ lệnh cấm liên quan tới “các nội dung đồng tính” ra khỏi tuyên bố của trang mạng xã ...

Follow by Email