Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 12 tháng 4, 2018

Liệu pháp gen sử dụng tế bào gốc tạo máu trong điều trị HIV/AIDS

Liệu pháp gen sử dụng tế bào gốc tạo máu trong điều trị HIV/AIDS
- Các nhà nghiên cứu tại Đại học California (UCLA) của Mỹ vừa công bố nghiên cứu cho biết, CAR-T, một liệu pháp gen sử dụng các tế bào gốc tạo máu của chính người bệnh có thể kéo dài sự bảo vệ trước ảnh hưởng của HIV/AIDS. Trong báo cáo đăng tải trên tạp chí PLOS Pathogens, các cuộc thử ...

Follow by Email