WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

Hà Nội: phấn đấu 98% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV

Hà Nội: phấn đấu 98% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV
- Thông qua sự phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trong công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Sở Y tế Hà Nội cho biết: sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, khống ...

Follow by Email