Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Hà Nội: phấn đấu 98% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV

Hà Nội: phấn đấu 98% phụ nữ mang thai nhiễm HIV được điều trị ARV
- Thông qua sự phối hợp hoạt động giữa hệ thống Phòng, chống HIV/AIDS và hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản trong công tác dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Sở Y tế Hà Nội cho biết: sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ mang thai tiếp cận sớm các dịch vụ phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, khống ...

Follow by Email