Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Để kiểm soát và giảm thiểu tệ nạn mại dâm: Thiếu nhiều chế tài xử lý

Để kiểm soát và giảm thiểu tệ nạn mại dâm: Thiếu nhiều chế tài xử lý
- Ông Nguyễn Xuân Lập cho biết, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm có nhiều điểm “vênh” so với Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Cụ thể, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm chưa thể hiện rõ ràng biện pháp chống kỳ thị, phân biệt đối xử và quyền được sống hòa nhập của người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS, ..

Follow by Email