WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561

Để kiểm soát và giảm thiểu tệ nạn mại dâm: Thiếu nhiều chế tài xử lý

Để kiểm soát và giảm thiểu tệ nạn mại dâm: Thiếu nhiều chế tài xử lý
- Ông Nguyễn Xuân Lập cho biết, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm có nhiều điểm “vênh” so với Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Cụ thể, Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm chưa thể hiện rõ ràng biện pháp chống kỳ thị, phân biệt đối xử và quyền được sống hòa nhập của người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS, ..

Follow by Email