WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

Câu chuyện buồn của cô gái kì thị 'thế giới thứ 3' nhưng lại có anh trai đồng tính

Câu chuyện buồn của cô gái kì thị 'thế giới thứ 3' nhưng lại có anh trai đồng tính
- Nguyên văn câu chuyện buồn khiến cư dân mạng, đặc biệt là cộng đồng LGBT không khỏi nghẹn lòng: "Hôm nay, em sẽ kể các anh chị nghe câu chuyện của gia đình em. Thật ra là một chuyện buồn của riêng em thôi nhưng em nghĩ có lẽ đánh nhưng dòng chữ này thì em sẽ nhẹ nhàng đi phần nào.

Follow by Email