Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Britney Spears được cộng đồng LGBT Mỹ tôn vinh

Britney Spears được cộng đồng LGBT Mỹ tôn vinh
- Và chính tất cả những người có mặt trong căn phòng này ngày hôm nay đã cho tôi biết cảm giác của việc được yêu thương vô điều kiện là như thế nào trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi rất vinh dự khi có mặt ở đây. Cám ơn GLAAD. Cám ơn gia đình, cộng đồng LGBT và bạn bè của tôi”, cô nói.Follow by Email