WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561

Britney Spears được cộng đồng LGBT Mỹ tôn vinh

Britney Spears được cộng đồng LGBT Mỹ tôn vinh
- Và chính tất cả những người có mặt trong căn phòng này ngày hôm nay đã cho tôi biết cảm giác của việc được yêu thương vô điều kiện là như thế nào trong suốt sự nghiệp của mình. Tôi rất vinh dự khi có mặt ở đây. Cám ơn GLAAD. Cám ơn gia đình, cộng đồng LGBT và bạn bè của tôi”, cô nói.Follow by Email