WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

Bob Dylan thay đổi ca khúc bất hủ để tặng riêng cho người đồng tính

Bob Dylan thay đổi ca khúc bất hủ để tặng riêng cho người đồng tính
- Một album đặc biệt dành riêng cho người LGBT vừa được ra mắt với sự tham gia của nhiều tên tuổi trong làng nhạc thế giới như Bob Dylan, Kesha, St.Vincent.

Follow by Email