Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Ăn các loại hạt giúp giảm nguy cơ nhịp tim bất thường

Ăn các loại hạt giúp giảm nguy cơ nhịp tim bất thường
- Những người ăn hạt có xu hướng được giáo dục tốt hơn và có lối sống lành mạnh hơn so với những người không bổ sung hạt vào chế độ ăn. ... Sử dụng các loại hạt có liên quan tới giảm nguy cơ đau tim, suy tim, rung nhĩ và phình động mạch chủ bụng sau khi tính đến các yếu tố độ tuổi và giới tính.

Follow by Email