WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

6 bí quyết 'bỏ túi' khi đi du lịch dành cho những cặp đôi trong cộng đồng LGBT

6 bí quyết 'bỏ túi' khi đi du lịch dành cho những cặp đôi trong cộng đồng LGBT
- Cộng đồng LGBT hiện đã được thế giới công nhận và có quyền bình đẳng. Thế nhưng, đối với một số quốc gia vấn đề này lại khá nhạy cảm, thậm chí nó còn khá nặng nề trong tâm tưởng của người dân bản địa. Một số quốc gia trên thế giới chính là “thánh địa” của người đồng tính như: Mỹ, Thái Lan, ...

Follow by Email