Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年4月18日星期三

3 lễ cưới đồng tính của sao Việt khiến cộng đồng LGBT phải ghen tị

3 lễ cưới đồng tính của sao Việt khiến cộng đồng LGBT phải ghen tị
- Cả hai khiến nhiều người trong giới LGBT ghen tỵ bởi sự ngọt ngào, tình cảm trong suốt thời gian yêu nhau. Nam biên đạo nổi tiếng từng chia sẻ khoảng thời gian yêu nhau, họ cũng phải trải qua nhiều thử thách. May mắn họ có sự đồng điệu, thấu hiểu nhau nên mới gắn bó được thời gian dài như thế.