WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

Yên Bái nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh

Yên Bái nỗ lực giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
- Để giảm thiểu MCBGTKS, ngành chức năng còn chú trọng nâng cao hiệu lực thực thi những quy định của pháp luật về kiểm soát MCBGTKS với các hoạt động như: phổ biến văn bản nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi cho lãnh đạo, cán bộ trực tiếp thực hiện dịch vụ siêu âm, phá thai; thanh tra, ...

Follow by Email