Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Thế giới tôn vinh và trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ

Thế giới tôn vinh và trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ
- Tổ chức Lao động quốc tế nhấn mạnh, giải quyết tình trạng phân biệt đối xử giới tính trong lĩnh vực việc làm vẫn phải là ưu tiên hàng đầu nếu như thế giới muốn tới năm 2030 đạt được bình đẳng giới và trao quyền cho mọi phụ nữ và bé gái. Hôm nay, nhiều cuộc diễu hành hôm nay cũng diễn ra trên ...

Follow by Email