Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月9日星期五

Thầy giáo trẻ công khai là người đồng tính và phản ứng bất ngờ từ học trò

Thầy giáo trẻ công khai là người đồng tính và phản ứng bất ngờ từ học trò
- Thế nhưng, có một sự thật, dù gian nan đến đâu, rất nhiều thầy cô là LGBT vẫn nỗ lực từng ngày vươn lên để chứng minh: 'Giới tính không quyết định năng lực và bản chất của con người'. Câu chuyện của thầy giáo trẻ 8X, Phan Huy Thông đã thực sự thay đổi cách nhìn của không ít người về cộng ...