Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Sữa hạt - xu thế dinh dưỡng mới đảm bảo sức khỏe lành mạnh

Sữa hạt - xu thế dinh dưỡng mới đảm bảo sức khỏe lành mạnh
- 79% chủ động thay đổi chế độ ăn phù hợp để phòng tránh các vấn đề liên quan tới sức khỏe. Sữa hạt được coi là sản phẩm tối ưu cho xu hướng trên. Những giá trị dinh dưỡng vượt trội mà sữa hạt mang lại đã được khoa học chứng minh, trong đó sữa hạt macca, óc chó giàu các chất béo không bão ...

Follow by Email