Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Phụ nữ Trung Quốc dễ ngoại tình nhất thế giới

Phụ nữ Trung Quốc dễ ngoại tình nhất thế giới
- Tỷ lệ này hiện đang cao nhất trên thế giới. Giáo sư Pan giải thích rằng hiện tượng này là do thực tế văn hoá Trung Quốc. Giáo sư Pan là một trong những người tiên phong trong nghiên cứu và giảng dạy về giới tính ở Trung Quốc. Ông đã thành lập Viện Nghiên cứu Tình dục và Giới tính tại Đại học ...

Follow by Email