Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 22 tháng 3, 2018

Nguyên nhân chính người đồng tính có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao

Nguyên nhân chính người đồng tính có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao
- Cộng đồng LGBT thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe hơn so với những người dị tính, không chỉ bệnh tim mạch mà còn chứng bệnh về tâm lý bắt nguồn từ sự kỳ thị và phân biệt. Dù bạn có thuộc cộng đồng LGBT hay không, bạn vẫn cần nâng cao nhận thức bản thân và mọi người xung ...

Follow by Email