WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

Nguyên nhân chính người đồng tính có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao

Nguyên nhân chính người đồng tính có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao
- Cộng đồng LGBT thường phải đối mặt với nhiều nguy cơ sức khỏe hơn so với những người dị tính, không chỉ bệnh tim mạch mà còn chứng bệnh về tâm lý bắt nguồn từ sự kỳ thị và phân biệt. Dù bạn có thuộc cộng đồng LGBT hay không, bạn vẫn cần nâng cao nhận thức bản thân và mọi người xung ...

Follow by Email