WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

Nguy cơ bị viêm tụy cấp do dùng thức ăn nhiều dầu mỡ, đạm và rượu bia

Nguy cơ bị viêm tụy cấp do dùng thức ăn nhiều dầu mỡ, đạm và rượu bia
- Bác sĩ Lê Hữu Phước thăm khám cho bệnh nhân bị viêm cơ tụy cấp. Thực phẩm có nhiều dầu mỡ, chứa nhiều chất đạm và rượu bia là những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh viêm tụy cấp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Thực phẩm có nhiều dầu mỡ, chứa ...

Follow by Email