WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

Love, Simon' - Thêm một chuyện tình trai đẹp gây tan chảy sắp ra mắt

Love, Simon' - Thêm một chuyện tình trai đẹp gây tan chảy sắp ra mắt
- Điện ảnh đã gán cho hình ảnh của người LGBT đi kèm với những đau khổ, dằn vặt, thậm chí là bi kịch chết chóc (Moonlight, Brokeback Mountain…). Thế nhưng với những Call Me By Your Name và giờ là Love, Simon, chúng không ru ngủ người xem trong những cuộc đời lý tưởng mà để ta thấy khá ...

Follow by Email