Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Lấp "hố sâu" bất bình đẳng việc làm giữa nam và nữ

Lấp "hố sâu" bất bình đẳng việc làm giữa nam và nữ
- Thậm chí, theo báo cáo, người phụ nữ có xu hướng phải chấp nhận những việc làm chất lượng thấp nhiều hơn so với nam giới và phải đối diện với nhiều ... ILO cho rằng, giải quyết tình trạng phân biệt đối xử giới tính trong lĩnh vực việc làm vẫn phải là ưu tiên hàng đầu nếu như thế giới muốn tới năm .Follow by Email