Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 26 tháng 3, 2018

Khoa học chứng minh: Chẳng người nào là "thẳng" 100%, ai cũng có thể bị kích thích bởi cả 2 giới

Khoa học chứng minh: Chẳng người nào là "thẳng" 100%, ai cũng có thể bị kích thích bởi cả 2 giới
- Nghiên cứu của ông được xuất bản trong Tạp chí Nhân học và Tâm lý Xã hội, Savin-Williams đã kiểm tra các tình nguyện viên để xác định giới tính thực của họ. Ông cho các tình nguyện viên xem phim khiêu dâm và ghi lại sự giản nở đồng tử của họ – một chỉ số khá rõ ràng khi cơ thể chịu kích thích tình ...Follow by Email