Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年3月13日星期二

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, cộng đồng LGBT nói gì?

Hương Giang đăng quang Hoa hậu Chuyển giới, cộng đồng LGBT nói gì?
- Với cộng đồng những người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), sự kiện này có ý nghĩa lớn, giúp mọi người có cái nhìn thiện cảm hơn, dần xoá bỏ sự kỳ thị với những người thuộc cộng đồng LGBT. Là người đầu tiên công khai chuyển giới tại Việt Nam, Cindy Thái Tài chia sẻ: “Tôi rất vui và tự ...